Farligaste vägarna finns i länet

Säväl E14 från Sundsvall och västerut som E4an från Sundsvall till Hudiksvall klassas bland de farligaste vägarna i Sverige, de får underkänt i den granskning som Motormännens riksförbund genomfört

Risker som motormännen pekar på är att det finns stenar eller träd i närheten av vägen, att det saknas säkerhetszoner vid av- eller påfart eller att trafiken inte mötessepareras