Motionsslinga försvaras

Klockan två i dag får ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden i Sundsvall ta emot protestlistor. Det är Skönsbergs medborgargrupp som samlat in namnlistor efter att motionsslingan i Skönsbergs dragits in.

Nämnden får även tips och idéer på hur man skulle kunna göra för att fortsätta underhålla slingan.