Drogen GBL klassas som hälsofarlig vara

GBL ska kunna klassas som hälsofarlig vara föreslår regeringen i en lagrådsremiss i dag.

När drogen GHB narkotikaklassades så blev medlet GBL det kryphål som missbrukarna kunde utnyttja genom att medlet omvandlades till GHB i kroppen, men ändå var lagligt att använda. Men nu ska även den luckan täppas till, säger folkhälsominister Morgan Johansson.

Västernorrland hör till dom län som tidigast fick problem med GHB och i Härnösand var drogen tidigt utbredd och en ung missbrukare dog också i sviterna av sitt missbruk.