Rekordvinst för Sundsvall Elnät

Det blev en rekordvinst för Sundsvall Elnät under förra verksamhetsåret. Vinsten ligger på 27 miljoner kronor som kan jämföras med en vinst på 5 miljoner året innan. Nu ska kundernas elmätare bytas ut, ett arbete som ska vara klart 2009.

Dessutom ska gamla luftledningar grävas ned för att el-leveranserna ska bli säkrare.