Trasiga och lortiga tågvagnar i Norrland

Tågvagnarna som trafikerar Norrland är gamla och därför i dåligt skick. Klädseln är trasig, vagnarna är ingrodda av smuts och toaletterna har ofta fukt- och mögelskador. Det kan man konstatera efter att vagnarna har inventerats.

Connex konstaterar att det skulle behövas en totalrenovering av vagnarna för att inte tåget ska tappa ännu mer i konkurrenskraft mot flyget.