Örnsköldsvik samarbetar med Umeå i näringslivsfrågor

Örnsköldsvik sneglar allt mer norrut när det gäller samarbete kring näringslivsfrågor.


Ett tydligt exempel på det är att kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har sitt nästa sammanträde på tisdag i Umeå. Då ska också framtida regionfrågor diskuteras med Umeå kommuns näringslivsutskott.