Arbetsmiljön ska säkras

Nu begär arbetsmljöverket att sjukhusledningen i Sundsvall ska ta fram en plan för hur patienternas och personalen säkerhet ska lösas, i samband med ombyggnationerna på sjukhuset.

Det är personalen på avd 26 A som slagit larm och som är rädda för att byggdamm och buller ska störa verksamheten.

Arbetsmiljöverket vill ha en åtgärdsplan före den 1 mars.