Öviks kommun och klubbarna överens om hyresskulden

Hotet om att utestänga idrottande barn och ungdomar från flera sporthallar i Örnsköldsvik är nu undanröjt.

Örnsköldsviks SK och Friska Viljor som båda har stora hyresskulder till kommunen ska nu i fortsättningen betala av 10.000 respektive 5.000 kronor per månad på sina skulder. Därmed står det också klart att föreningarna har tillgång till sporthallarna precis som tidigare.

Definitivt beslut kommer från kultur och fritidsnämnden i morron.