Färre sjukskrivna på landstinget

Nu sjunker sjukskrivningstalen bland dom landstingsanställda.

Från 2003 till 2004 sjönk sjukdagarna med drygt 5 dagar per anställd och år. Från 41 dagar till 36 i genomsnitt.

Och det är kvinnorna som står för hela sänkningen även om kvinnorna fortfarande är mer sjukskrivna än männen.