Gatufesten räddas

Gatufesten i Sundsvall kan räddas av en hemlig intressent.

Den hemliga intressenten skulle hålla i allt som rör tillstånd och ekonomi medan Gatufestgeneralen Anders Söderberg fortsätter hålla i artistbokningarna.

Det finns fortfarande en del obetalda skulder och ett absolut krav från kommunen för förnyat tillstånd är att dom skulderna betalas.