Rutinerna ses över på psykiatriska kliniken i Örnsköldsvik

Rutinerna ska ses över på psykatriska kliniken i Örnsköldsvik sedan en kvinna i går kväll tände eld på sig själv. Kvinnan lyckades, inne på en toalett, tända eld på sin tröja.

Brandlarmet gick omedelbart och kvinnan lyckades själv slita av sig tröjan. Hon ådrog sig lindriga skador.
Siv Andersson som är enhetschef på avdelningen säger att man nu tvingas se över sina rutiner så att detta inte kan hända igen.