Fjärrvärmeläcka

Nu är läckan i fjärrvärmeledningen lagad och nu under eftermiddagen bör alla 400 hushåll i Kroksta och Gullänget i Örnsköldsviks kommun ha fått tillbaka värme och vatten. Dom blev utan vatten när ledningen sprack tidigt i morse.

Även ABE Systems, före detta Hägglunds, drabbades av fjärrvärmestoppet.
Måleriavdelningen på Hägglunds ligger helt nere idag då man tvingats stänga ventilationen. Personalen ägnar sig i stället åt underhåll och städning idag.