Stora investeringar i Domsjö fabriken

Ägarna för Domsjö fabriker har beslutat att investera för drygt 200 miljoner. Detta i nio olika projekt.

-Denna satsning visar att våra lokala ägare verkligen vill utveckla fabriken, säger Ola Hildingsson,v.d.

Domsjö fabriker med c:a 400 anställda, tillverkar dissolving och pappersmassa. Investeringarna på 217 miljoner ger inga nya direkta jobb men skapar en ökad konkurrenskraft inför framtiden. Dessutom kan ett antal s.k. flaskhalsar byggas bort.