Funktionshindade kvinnor utsätts ofta av misshandel - nu ska problemet uppmärksammas mer

Funktionshindrade kvinnor utsätts ofta för misshandel, och har ofta svårare än andra att få hjälp. För att uppmärksamma problemet arrangeras nu ett seminarium Härnösand om våld mot funktionshindrade kvinnor.

- Den som utövar våldet utnyttjar sitt övertag, och den som har ett funktionshinder är ofta beroende av sina förövare, så det blir svårare på det sättet, säger Else-Maj Nolte från synskadades riksförbund i Ångermanland.

Det är därför som man inom vården och hos polisen måste vara extra uppmärksam på våld som riktar sig mot funktionshindrade kvinnor. Men också hemtjänsten och personliga assistenter som möter dom här kvinnornan behöver mer kunskap. Och förövarna ska ha hårdare straff tycker Kamal Suleimani från synskadades riskförbund

- Ja, för det är mycket enklare att ge sig på en kvinna som sitter i rullstol, eller en blind kvinna. Den kvinnan är försvarslös.