Antalet tama djur som skadades av rovdjur minskade

Antalet tama djur som skadades eller dödades av rovdjur minskade med 40 procent under 2004 jämfört med året innan, enligt statistik från Viltskadecenter.

Det är främst björnangrepp som har blivit färre.

Björnar attackerade 2004 sammanlagt 37 tamdjur, flest i Dalarna och Jämtland, ganska tätt följt av Västernorrland där 6 tamdjur skadades av björn 2004.

Varg och lodjur stod annars för de flesta rovdjursangreppen under förra året.

Flest angrepp har anmälts i Värmland, där bland annat 40 tamdjur skadats av lodjur: Även där finns Västernorrland ganska högt upp i statistiken med 16 tamdjur som skadats av lodjur.

Inga tamdjur anmäldes skadade av varg i länet under förra året.