Messing träffar länsbor

På måndag får folk inom transportnäringen i länet chans att träffa infrastrukturminister Ulrica Messing.

Då är det nämligen ett möte i Umeå där hon ska träffa aktörer inom transportsektorn från hela Norrland, som ska få framföra sina synpunkter på vilka behov som finns i regionen när det gäller transporter.

Mötet är en del i Messings arbete med att ta fram en transportpolitisk proposition som ska lämnas till riksdagen i början av sommaren.