Var tredje Hemab-anställd hotad

För en vecka sedan sparkades vd: n för det kommunala energibolaget i Härnösand, Hemab. Nu blir den konsultrapport som låg till grund för beslutet offentlig. Och den talar sitt tydliga språk.

I princip alla anställda har svarat på en enkät om arbetsmiljön. Och en tredjedel säger att de hotats eller trakasserats av företagets vd eller andra höga chefer. Dessutom har ett 15-tal anställda haft enskilda samtal med konsulterna. Och de har alla sagt att stämningen är olustig och att många är rädda trots att de i grunden trivs med själva arbetet.

Men förre vd: n Sigge Tjärnlund tycker inte att rapporten stämmer.

– Inte alls. Den är kränkande mot mig som person och jag tycker inget stämmer. Alla undersökningar vi gjort på arbetsklimatet i företaget visar ett bra klimat och att vi är ett mönsterföretag.

Gemensamt för de anställda är de lärt sig att inte säga ifrån eftersom det har kunnat innebära att man hotats om löneavdrag eller med en kollektiv bestraffning som då går ut också över kollegorna.

– Självklart finns det en irritation över att jag tycker att ett kommunalt företag ska vara lika effektivt som ett privat. Jag har varit en bestämd person och alltid krävt dubbelt så mycket att mig själv som av någon annan.

I dag vill varken de anställda eller de fackliga representanterna kommentera kritiken mot ledningen. Några säger att stämningen bara blir sämre av den typen av kritik. En annan orsak är att man tycker att den förre vd: n Sigge Tjärnlund kommer med anklagelser mot personalen som är så låga att man inte ens vill bemöta dom.