Tågförseningar

Banverket räknar med förseningar i tågtrafiken i hela landet under dagen.

Per Olof Apel på Banverket säger att det beror på att fel har upptäckts vid rutinkontroll av en ny typ av kontakter i järnvägsväxlar. Problemet har inte orsakat några olyckor eller tillbud. I avvaktan på en besiktning har Banverket dock beslutat att tillfälligt sätta ned hastigheten på det svenska järnvägsnätet.

Du som planerar att åka tåg under dagen bör kontakta ditt reseföretag för att kontrollera om trafiken går enligt turlista eller om tågen försenats. säger Per-Olof Apel.