Stor konkurrenskraft bland företagen i Västernorrland

Näringslivet i Västernorrland är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra delar av landet. Det visar en undersökning av analysföretaget Grufman-Reje. 

Analysen bygger på aktiebolagens resultat- och balansräkningar, och beskriver utvecklingen i termer av bland annat tillväxt i förädlingsvärde, konkurrenskraft och sysselsättning. Snabbast jobbtillväxt har företagen i Härnösand.