För kallt för vildsvin i norra Sverige

4:18 min

I helgen sköts ett vildsvin i norra Härjedalen. Vildsvin är idag vanliga söder om Dalälven, men att de ska vara på väg att etablera sig i vår del av landet är inte troligt, säger Christer Pettersson som är vildsvinsexpert på Naturvårdsverket.

Kommer vildsvinen komma även till Västernorrland? Vad tror du? Kommentera! 

Idag finns det vildsvin i Dalarna, Uppland och Gävleborg, men Härjedalen och Medelpad är utanför vildsvinens naturliga utbredningsområde. 

– Det här är sannolikt ett vildsvin som antingen har rymt från något vilthägn, eller har släppts ut utan tillstånd, säger Christer Pettersson, vildsvinsexpert på Naturvårdsverket.  

Det är de bistra vintrarna som gör att vildsvinen inte gått över Dalälven tidigare. 

– Vildsvinen äter mycket växtdelar, maskar och insekter i marken och är det fruset och tjäle så har de svårt att få tag på den mängd foder de behöver, säger Christer Pettersson.

Även djup snö försvårar när de söker föda. Om man vill förhindra en etablering av vildsvin är det viktigt att man inte utfodrar de eventuella vildsvin som tagit sig in i området.