Liten ökning av antalet västernorrlänningar

Befolkningen i Västernorrland har under året ökat med 71 personer, det visar dagsfärsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner som ökar. Övriga kommuner minskar.

I Kramfors har befolkningen minskat med 127 personer och i Sollefteå med 160. Kommunerna som ökar gör det i första hand till följd av ökad inflyttning. 
I Sundsvall blev man under kvartalet 290 fler medborgare, att jämföra med Umeå där man under samma period ökade med 740 kommuninnevånare.