1 av 2
Chatta direkt med ansvarig politiker idag kl. 15.15- 15.45. Foto: Ingrid Engstedt Edfast/SR
2 av 2
Jacomina Beertema, moderat politiker i landstinget. Foto: Karin Lycke/SR

Chatt med Jacomina Beertema om framtiden för sjukhusen i Västernorrland

Långt ifrån alla frågor hann få ett svar idag när högsta ansvariga politiker inom landstinget moderata Jacomina Beertema chattade med invånare i Västernorrland. Oron är stor över förändringarna av vården.  

Moderator: Nu är vi igång! Välkommen med din fråga. Jacomina Beertema svarar så snabbt hon bara kan!

15:15, 13 November 2013

Jacomina Beertema : FRÅGA: l-g.olofsson@hotmail.com Detta är moderaternas mer pengar i plånboken politik, därför blir det så här det måste sparas utan hänsyn vad vi gräsrötterna tycker. Jacomina Beertema har gjort detta till en princip fråga, i slutändan vill hon nog lägga ner hela sjukhuset.
< br /> Hej,
< br /> Förändringarna i cancervården är inte något som har bestämts av ett politiskt parti, utan av Socialdepartementet och Socialstyrelsen.
Det handlar om att förbättra vården för cancerpatienterna i hela landet.
Vårt landsting varken tjänar eller förlorar pengar på denna förändring, utan det är enbart en fråga om vårdkvalitet.
< br /> med vänlig hälsning,
< br /> Jacomina Beertema

15:16, 13 November 2013

Roger johansson: Hur kan risken för dialyspatienter finnas i vårdcentralen härnösand när folktandvården o annan verksamhet fungerar?

Jacomina Beertema : Hej,
När det gäller vattenkvalitet, är det skillnad på vården av inneliggande, sjuka patienter, och mottagningsverksamhet. Kraven på vattenkvaliteten är betydligt större i det första fallet, och det gäller i synnerhet bloddialys.Risken för dålig vattenkvalitet är stor i Härnösands sjukhusfastighet där stora delar av byggnaden stor oanvända, med påföljande risk för bakterietillväxt och därmed risk för patientsäkerheten.
< br /> Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:21, 13 November 2013

Kunigunda: Varför stoppades ombyggnationen av operationssalarna på Sollefteå sjukhus.Du sa ju att kirurgen skulle mer att göra och då behövs väl operationssalarna?

Jacomina Beertema : Hej,
< br /> Ombyggnationen av 2 operationssalar har varit beslutad och har genomförts. Sollefteå har nu de två modernaste operationssalarna i Europa.
Ombyggnation av resterande två operationssalar har diskuterats men aldrig beslutats. Eftersom operationsavdelningarna i Sundsvall och Örnsköldsvik nu är i betydligt större behov av ombyggnation (i Sundsvall bl.a. ur brandsäkerhetssynpunkt) så är dessa nu prioriterade.
Med vänlig hälsning,
< br /> Jacomina Beertema

15:24, 13 November 2013

Kerstin: Läkarna själva i Sollefteå ser ju ingen förbättring med flytten av operationerna? Har ni verkligen gjort en riktig konsekvensanalys av effekten av beslutet?

Jacomina Beertema : Hej kerstin,
< br /> Det har gjorts en mycket urförlig konsekvensanalys av RCC (Regional Cancercentrum) Norr där läkare från alla sjukhus i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har fått säga sitt. Det resulterade i RCC's förslag som vi har beslutat i enlighet med.
Den konsekvensanalys som har gjorts speciellt för vårt egen landsting avviker inte från den.
RCC har också ålagt norrlandstingen att förändringarna ska vara genomförda och klara senast i slutet av 2014.
< br /> Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:28, 13 November 2013

öviksbo: Vad händer med Öviks sjukhus - vi har ju redan tappat bröstcancer härifrån - kommer vi att tappa ännu mer?

Jacomina Beertema : Hej,
Tack för din fråga.
Örnsköldsvik kommer att behålla tjocktarmscancerkirurgi och även kunna få patienter frånSollefteå med tjocktarmscancer.
Däremot finns beslut att ändtarmscancerkirurgi går till Sundsvall, förutsatt att kvalitetssäkring är gjord.
Sundsvall förlorar i gjengäld svårare fall av urinblåsecancer och äggstockscancer som ska till Umeå.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:30, 13 November 2013

JG Christer Andesson: Hur många höft och knäledsoperationer kommer att överföras från Sundsvalls och Öviks sjukhus till Sollefteå sjukhus?

Jacomina Beertema : När det har bildats länsövergripande kliniker, vilket är på gång och ska vara klart hösten 2014, kommer vi att övergå till uppdragsstyrning. Det innebär att det totala behovet av operationer som kan och ska göras i länet, fördelas över de tre sjukhusen. Det går i dagsläget inte att ange några siffror.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:33, 13 November 2013

JG Christer Andesson: När kommer överföringarna att påbörjas?

Jacomina Beertema : Hej igen,
< br /> Överföringen vad gäller tjocktarmscancer kommer att ske under kommande året, men det går idag inte att fastställa en tidpunkt. Allt ska vara genomförd senast i slutet av 2014.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:36, 13 November 2013


Jacomina Beertema chattar så fort hon bara kan!

Jacomina Beertema chattar så fort hon bara kan!

15:38, 13 November 2013

Eu: Finns inte mest pengar att spara om man samarbetar med Umeå då det gäller cancervården? Det är det enda universitetssjukhuset i norr och undersökningar har visat att det behövs minst 1 miljon i befolkningsunderlag för att skatteunderlaget skulle räcka. De övriga sjukhusen sulle kunna vara "sattelitsjukhus" där man ger eftervåd m m samt akutsjukård. med olika spetsspecialiteter.

Jacomina Beertema : Hej,
Förändringarna i cancervården handlar inte om att spara pengar, utan att förbättra för cancerpatienterna.
Sedan är cancerkirurgi bara en del av cancervården. Strålbehandling t.ex. ges på två ställen i Norrland (Umeå och Sundsvall), där de båda klinikerna konfererar med varandra med hlälp av videokonferenser och telemedicin.
Cellgiftsbehandling ska i framtiden, i samråd med behandlande cancerspecialist ges så nära patienten som möjligt när det gäller kronisk cancersjukdom, dvs. på hemortssjukhuset och på längre sikt kanske t.o.m. på vårdcentralen.
Operation av mer ovanliga former av cancer görs redan nu enbart i Umeå (t.ex. cancer i matstrupen). En del cancerkirurgi som hittills gjorts i Sundsvall (avancerad urinblåsecancer resp. äggstockscancer) flyttas till Umeå. Men en hel del cancerkirurgi kan med fördel göras på större kliniker utanför universitetssjukhusen.
Jag hoppas att jag härmed har besvarat din fråga.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:45, 13 November 2013

Moderator: Nu kommer vi alldeles strax att avrunda chatten och jag vet att det är många av er som inte fått svar på er fråga. Intresset är stort och vi kommer alldeles säkert att återkomma i ämnet. Vi kör några minuter till i alla fall! /Sara, moderator

15:51, 13 November 2013

rl: Märkligt att det skall flyttas från Sollefteå som har bästa överlevnads resultatet. Sundsvall sämsta hur kommer det sig?????

Jacomina Beertema : Hej,
Jag känner inte igen sådana siffror och klan därför inte ge några synpunkter på dem. Däremot kommer varje år en rapport "Öppna Jämföresler" från Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där man jämför landstingens sjukvårdsprestationer, även på sjukhusnivå. Där kan du finna uppgifter om resultaten av tjocktarmsoperationer på våra tre sjukhus. Rapporten är öppen för allmänheten. Den finns på www.skl.se, sök på Öppna Jämförelser, landstingen, 2012. Bläddra sedan fram till cancervården och tjocktarmscancer.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:52, 13 November 2013

Maria: Hör att knä- och höftoperationer tydligen kommer överföras till Sollefteå. Är då jag som bor i Sundsvall tvungen åka dit? Om jag inte vill?

Jacomina Beertema : Hej Maria,
Det är riktigt att en del höft- och knäoperationer kommer att överföras till Sollefteå, och redan nu är det en del patienter från Medelpad som föredrar att bli opererad i Sollefteå när Sollefteå har haft kortare väntetider. Men om patienten absolut vill bli opererad i Sundsvall, blir det så, men då får patienten också acceptera att han/hon får vänta längre på sin operation.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

15:56, 13 November 2013

janne: Är ni eniga inom moderaterna angående beslutet om flytten av canceroperationerna

Jacomina Beertema : Hej Janne,
I maj i år tog en enig Hälso- och sjukvårdsnämnd, där det sitter representanter från alla åtta partierna i landstinget, beslut om flytten av canceroperationerna. I början av juni tog en enig landstingsstyrelse samma beslut och i slutet av juni tog ett enigt landstingsfullmäktige samma beslut. Enigheten gällde över partigränserna, blockgränserna óch landskapsgränserna och - för att svara på din fråga - inkluderade även alla moderata ledamöter.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

16:09, 13 November 2013

Birgitta Näsström: Tankegången om cellgiftbehandlingen av patienter från Sollefteå-Kramfors omr.Vem ansvarar föf patienten, opratören eller eftervårdande läkare?

Jacomina Beertema : Hej,
Tack för din fråga.
Cellgiftsbehandling bestäms i princip i samråd med behandlande onkolog (cancerspecialisten) och när man väl är korrekt inställd på rätt dos, ska cellgiftsbehandling sedan kunna ges vid hemortssjukhuset, förutsatt att behandlande onkolog bedömer att så kan göras. Vilken specialist vid hemortssjukhuset som sedan sköter cellgiftsbehandlingen, beror på vilken typ av cancer det handlar om.
Med vänlig hälsning,
Jacomina Beertema

16:12, 13 November 2013

Moderator: Nu stänger vi chatten och Jacomina Beertema går in i studion och kommer att summera live i P4 Västernorrland. Tack för ert intresse och som sagt, vi lär återkomma i ämnet! /Sara, moderator

16:24, 13 November 2013

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista