Sista stålrören i brobygget över Sundsvallsfjärden lyfts på plats idag

1:10 min

I dag kommer den sista stålrörskonstruktionen i brobygget över Sundsvallsfjärden att sättas på plats. Den del som ska lyftas idag väger ensam 140 ton.

Lyftet beräknas pågå i 8 timmar. Tillsammans med snedstöd och svetsfog har konstruktionen en totalvikt på drygt 430 ton och är en av de två största på brobygget. Den näst sista brosektionen kommer vila på den de stålrör som lyfts på plats idag.