Nu rustas södra kajen i Sundsvall

Förvaltningsrätten i Härnösand avslog en ansökan om överprövning, och nu kan arbetet med kajen längs Selångersån i Sundsvall återupptas. I slutet av december startar upprustningen av Selångersåns södra kaj, strax nedanför Olof Palmes torg. Byggstart är planerad till slutet av december och projektet beräknas vara klart hösten 2015.

 

I projektet ingår bland annat ombyggnaden av Olof Palmes torg och bygget av en trapp mellan torget och kajen vilket blir en attraktiv och nära koppling mellan Storgatan och Selångersån. Detta arbete startar tidigast september 2014 beroende på att vi bland annat vill värna uteserveringarna.

– Arbetet med selångersåns norra kaj har fått mycket positiv respons från sundsvallsborna och vi hoppas naturligtvis på samma framgång med den södra sidan, säger projektledare Stefan Näslund.