Motionsspåret på Ryggis i Sundsvall kan blir kortare i ny översiktsplan

2:27 min

Ryggisspåret i Sundsvall kan kortas i ny översiktsplan. Spåret är idag 2,1 km långt och ligger centralt i Sundsvall. Spåret används mest av kvinnor som joggar ensamma. 

Nu föreslår stadsbyggnadskontoret att spåret ska kortas och istället ge plats för ny bebyggelse. Ett förslag som två nämnder haft invändningar mot. 
I Ryggisspåret hittar man dem som motionerar som ren friskvård. Det görs ca 130 000 rundor av sundsvallsborna i spåret varje år och det är främst kvinnor som använder spåret.

– Många som springer där är ensamma kvinnor. Det är ett spår man känner sig trygg i helt enkelt, säger Lars Fahlberg, friluftsstrateg på Sundsvalls kommun som mätt användningen av spåret.

Ulrika Edlund är planeringsarkitekt på Sundsvalls kommun och projektledare för den nya översiktsplanen. Hon är inte oroad över motionsspåren.

– Nej, det är detaljer. En slinga av ett motionsspår kan man alltid dra om. 

Planen ställs nu ut så allmänheten har chans att tycka till om den mellan 14 november och 31 januari.