Region Gävleborg jobbar hårt för dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle

1:31 min

För att södra Norrland ska kunna utvecklas och inte avfolkas måste ett dubbelspår byggas på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Det menar Region Gävleborg som jobbar hårt för att övertala infrastrukturministern. Enligt Göran Unger som är infrastruktur-strateg på Region Gävleborg så kan restiderna halveras.

– Man kan få ned restiderna. I dag tar det nästan 3 timmar och 40 minuter mellan Sundsvall och Stockholm men med ett dubbelspår då kan man komma ned till två timmar, och då får man helt andra möjligheter att utveckla arbetsmarknaden, säger Göran Unger som är infrastrukturstrateg på Region Gävleborg.

I veckan träffade han infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd för att berätta om nyttan och fördelarna med att satsa på en helt ny järnvägssträckning med två spår hela vägen mellan Sundsvall och Gävle. Den nuvarande planen att bara bygga mötesplatser längs den befintliga järnvägen tror han inte på.

– Det är en återvändsgränd och vi kommer inte nå en bättre effekt med det enkelspår vi har, säger Göran Unger. Det är redan trångt på spåren och fler tåg än i dag får helt enkelt inte plats.

Men det är knappast grattis att bygga dubbelspår. Mellan 20 och 25 miljarder kronor beräknas det kosta

– Det är samhällsekonomiskt lönsamt har vi räknat ut och lägger vi till effekter som förbättrad arbetsmarknad och utveckling i övrigt så är det ännu lönsammare, säger Göran Unger.

Men även om regeringen låter sig övertalas lär det ta minst tolv år innan den nya järnvägen står klar. Men man kan jobba i etapper tycker Göran Unger och på så vis få nytta av järnvägen under utbyggnadens gång. Och han har ett förslag på hur man kan börja.

– Om man bygger från Gävle upp till Axmar får man direkt två nya regionala stationer, en vid sjukhuset - Gävle västra - och en i Hamerånge. Och då är ju det väldigt bra för arbetspendlingen, säger Göran Unger.

Staffan Mälstam