VÄSTERNORRLAND

Landstingets politiska organisation ändras efter maktstrid

1:15 min

Landstinget håller på att förändra sin förtroendemannaorganisation. Trots att den nuvarande sjösattes så sent som efter förra valet så fanns det problem med den som man nu vill åtgärda. Och den nya modellen kan komma att förändra maktförhållandet mellan styrande politiker.

En stor förändring är att regionala nämnden föreslås avvecklas helt och de regionala utvecklingsfrågorna ska istället tas om hand av landstingsstyrelsen som får ett nytt tungt utskott för det ändamålet. I de här frågorna ingår till exempel kollektivtrafiken.

I övrigt behåller man systemet med en Landstingsstyrelse och två stora nämnder som har ansvaret för sjukvården:  HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden med huvudansvaret för den specialiserade vården på länets sjukhus och FPT, Folkhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden med huvudansvar för primärvården på Hälso- och Vårdcentraler.

Har skapat konflikt
Den här förtroendemannaorganisationen med specialnämnderna skapades efter valet 2010 för att minska maktkoncentrationen och minska arbetsbördan för landstingsstyrelsen.

Men istället skapade den en motsättning som har fördjupats med tiden.

Landstingsstyrelsen under ledning av Per Wahlberg (M) ska ta helhetsansvaret för landstingets ekonomi men har hamnat i en maktstrid med den stora starka Hälso och sjukvårdsnämnden under ordförandeskap av Jacomina Beertema (M), en nämnd som ensamt disponerar två tredjedelar av landstingets budget.

Det här är en maktkamp som visats offentligt ett flertal gånger och som blivit än mer öppen när den även togs upp av den konsultfirma som utrett hur en ny förtroendemannaorgansiation skulle kunna se ut.

Mer muskler åt Landstingsstyrelsen
I förslaget som togs i full enighet i landstingsstyrelsen och nu läggs fram till landstingsfullmäktige nästa vecka får landstingsstyrelsen med sitt nya Regionala utvecklingsutskott ökade muskler. Men om det räcker för att ta bort konflikten mellan styrelsen och HSN-nämnden är tveksamt:

– Motsättningarna bedömer vi är en fråga om brister i ledarskapet och personliga motsättningar, skriver Socialdemokraterna i sitt remissvar. Dessa brister och motsättningar ska inte hanteras genom en avveckling av nämnderna, skriver S vidare.