Rakel fungerar i Västernorrland


Polisens kommunikationssystem Rakel slogs ut under stormen Hilde. I Västernorrland är systemet i stort sett i full drift igen. 

– Det kan vara små områden längs yttre länsgränsen det fungerar dåligt, det meddelar Polisens vakthavande befäl Martin Södervall.

Rakels sändare och mottagare drivs av ström från elnätet och bara några enstaka av dem har försetts med dieseldrivna reservaggregat.

I Västernorrland är systemet i stort sett i full drift igen. 
– Det kan vara små små områden längs yttre länsgränsen det fungerar dåligt, det meddelar Polisens vakthavande befäl Martin Södervall.


Områden i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland drabbades.