Utbildning ökar säkerhet bland byggjobbare

1:37 min

Bristande säkerhet i byggbranschen kan bekämpas med utbildning. Det visar en ny studie med 4000 chefer och anställda, där 117 är från Västernorrland och 80 från Jämtland.

--Förutom att vi har arbetsmiljöutbildningar för just de som är skyddsombud, har vi satsat mer på att prata om arbetsmiljörisker för våra medlemmar. Vi vet i dag att det finns brister, och det handlar om att gå från ord till handling många gånger, säger Jim Sundelin som är ordförande på Byggnads Mellannorrland.

En av fem arbetare inom byggbranschen är rädd för att gå till jobbet
enligt en studie som den idéella föreningen Prevent har tagit fram.
Jim Sundelin tror att den otrygga arbetsmiljön påverkas av att entreprenörer är för många.

– I dag finns det fler aktörer på en byggarbetsplats än tidigare. Byggföretagen, huvudentreprenören, har i dag en förmåga att dela upp arbetsplatserna ytterligare än vad man gjorde för tio år sedan. Och det är en bidragande orsak till att arbetsmiljön har blivit sämre på byggarbetsplatserna. Och vi har inte samma uppfattning som huvudentreprenörerna alla gånger att man behöver stycka upp en arbetsplats som man gör. Vi anser att det är fel väg som byggbranschen utvecklas i dag.

Nu har Prevent lanserat en slags enkät som ska hjälpa arbetsplatserna att våga prata om arbetsmiljö.
Jim Sundelin tycker att enkäter är bra, men inte tillräckligt.

--Det är som jag säger att man behöver göra åtgärder hur utvecklingen sker på våra byggarbetsplatser, och där återigen är antalet entreprenörer en viktig fråga. Det är en samordningsfråga, den löser man inte bara genom att ha enkäter. Utan det handlar om hur man planerar och hur man utför arbetet.