Beredskapsbron i Skönsberg plockas ned

Idag påbörjas förberedande arbete inför rivningen av den provisoriska Skönsbergsbron över E4 i Sundsvall. Mellan klockan nio och 15.00 leds södergående körfält på E4 om via Bydalen -Trafikgatan och Skönsbergsvägen. Sedan två veckor står den nya bron klar, och beredskapsbron har gjort sitt. Den provisoriska bron ska börja monteras ned i början av nästa vecka.