Kamratandan god inom poliskåren

Kamratandan inom kåren är viktig, det tycker nio av tio poliser i undersökningen "Polisens arbetsmiljö 2013". Studien är utförd på uppdrag av Rikspolisstyrelsen i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

4 244 uniformerade poliser i yttre tjänst har besvarat 140 frågor om allt ifrån om skyddsvästen skaver till eventuella konflikter med chefen. Och kamratandan är god, 94 procent hade svarat att de fick stöd och uppmuntran av sina arbetskamrater.

Studien är utförd på uppdrag av Rikspolisstyrelsen i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.