Hårt arbete att röja efter stormen

5:50 min

Det jobbas för fullt med att ta hand om det stormfällda virket ute i skogarna efter stormen Ivar.
Men det kommer att bli svårt att hinna få bort virket från skogen inom utsatt tid. Och det är ett svårt och farligt jobb.

Kolla in filmklippet i artikeln på hur det ser ut när en rotvälta slår tillbaka!

Åke Dahlberg i Östersjäland norr om Härnösand är en av många skogsägare som fått uppleva stormen Ivars framfart i skogarna och nu jobbar han så fort han hinner för att ta hand om det fällda virket. 

Träden ligger kors och tvärs som ett plockepinnspel men för att göra det ännu värre så reser sig 2-3 meter höga rotvältor och bildar murar som gör det nästan omöjligt att se vad som finns på andra sidan och svårt att komma fram med skogsmaskinen.

– Rotvältorna är högre än man själv och då tappar man sikten och riktningen. Man får ta bit för bit och kapa sig fram. Det ser obegripligt ut men nu efter att ha hållit på ett tag börjar jag iallafall begripa var jag är och var rågångarna går.

Åke har egen maskin och kan avverka själv men väldigt många skogsägare behöver hjälp.

– Våra skogsägare börjar vara i pensionsåldern och många orkar inte längre gå ut med motorsåg, säger Andreas Edholm som jobbar för Norrskog.

Virkesuppköparna är nedringda och kan inte garantera att man hinner få ut allt virke ur skogen före sommaren. Men vi ska göra vårt allra bästa, säger Andreas.

Hur mycket träd som egentligen har blåst ner i Västernorrland är fortfarande svårt att bedöma.

Skogsstyrelsen tror att totalt i Gävleborgs län, Västernorrland och Jämtland så ligger det mellan 4,5 och 6,5 miljoner kubikmeter virke. I början av februari ska man ha en bättre bild av hur det ser ut i Västernorrland.

I Härnösand där Andreas Edholm jobbar för Norrskog tror han att det blåste ner motsvarande en normal årsavverkning på några timmar den där kvällen den 12 december.

Skogsstyrelsen i Västernorrland  har redan fått 350 avverkningsanmälningar från skogsägare och ungefär hälften av dem har också ansökt om dispens från den så kallade sexveckorsregeln som betyder att man inte får börja avverka förrän sex veckor senare.

Detta för att Skogsstyrelsen ska hinna undersöka att det inte är extra skyddsvärd skog det handlar om eller att det finns fornlämningar i området. 

På Skogsstyrelsen lovar man också att handlägga ansökningarna så fort som möjligt men alla kan inte få förtur konstaterar man.

Åke Dahlberg i skogen i Östersjäland tycker att han ändå hade tur eftersom det var avverkningsmogen skog som blåste ner för honom.

Men det blir ett ekonomiskt bakslag ändå eftersom mycket virke är splittrat och krossat och måste gå till massaved. Det kan inte heller sågas upp i rätt längder.

Och det är ett farligt arbete som pågår i skogen. Det finns mycket spänningar i de liggande träden och trots skogsmaskinen så måste mycket av arbetet göras för hand, med motorsåg.

Vädret är idealiskt, tycker han. Bristen på tjäle är inget problem i den skog där han avverkar och han bygger vägar av granris att köra på.

Eftersom det är plusgrader så lägger sig många av rotvältorna ner sig automatiskt när man kapar stocken och det är bra att vädret är milt så att det kan ske, tycker Åke Dahlberg. Hellre att de lägger sig ner nu än i vår när det är mer människor och hundar ute.

Men han har också sett kraften i träden. En fem meter hög stubbe står intill honom:

– När jag kapade trädet så reste det sig upp igen med våldsam fart. Det säger poff när rotvältan lägger sig, konstaterar Åke.

På videon här intill ville dock rotvältan inte gå ner automatiskt utan där fick skogsmaskinen hjälpa till med några knuffar.