Stress efter förändringar inom gymnasieskolan i Sollefteå

3:49 min

Sollefteås gymnasieskola är sedan i höstas uppdelad i två enheter, det nya Hågestaskolan och den gamla Gudlav Bilderskolan. Detta gör att elever och lärare måste gå mellan de två skolorna. Något som gör att dagarna blir stressiga, säger Jan Davidsson från Lärarnas riksförbund.

– Man får sällan träffa sina kollegor. Vi måste släpa material mellan skolorna, säger han till P4 Västernorrland.

Han säger att det tar tid från det som borde gå till arbetet kring lektionerna och att skolorna finns på två ställen påverkar också eleverna.

– De måste också springa emellan. Det är stressigt för dem också, säger Jan Davidsson.

Lösningen ska utvärderas efter två år och Jan Davidsson vill se en gemensam skola.

– Vi vill se en gemensam skola men nya lokaler, säger han.

P4 Västernorrland har sökt Åsa Sjödén (S), ordförande i barn- och skolnämnden. Hon har inte tid att svara på våra frågor utan hänvisar till mejl.