Trafikkampanj minskar koldioxidutsläppen

Projektet hållbart resande i Örnsköldsvik som bl.a. syftar till att minska bilresandet till förmån för kollektivtrafik, visar en årlig minskning av koldioxidutsläpp med 50 ton på ett år.

Projektet som pågår fram till oktober i år visar också att 6.000 personer på något sätt tagit del av dom aktiviteter som erbjudits under två år.

 I samband med en upprustning av hållplatser och hållplatsinformation längs stadsbussarnas linje 1 gavs 58 personer möjlighet att under en månad 2012 åka buss gratis istället för att ta bilen till arbetet. En uppföljning ett halvår senare visade att 86 procent har fortsatt att åka buss. Motsvarande kampanj har nyligen genomförts längs busslinje 2.

– Genom att uppmuntra till nya vanor och aktiv transport hoppas vi kunna påverka resmönster på sikt. Vi vill också göra det lättare att välja bort bilen till exempel genom att medverka till att pendlarparkeringar byggs och att, som nu senast, ordna låsbara cykelskåp för dem som vill kombinera cykel med tåg- eller busspendling, säger Helena Näsström projektledare för Hållbart resande i Örnsköldsvik.