Ingen kameraövervakning för Norrtåg

Länsstyrelsen avslår Norrtågs ansökan om tillstånd för kameraövervakning i Botniatåg som trafikerar sträckorna Umeå, Luleå, Kiruna, Sundsvall, Östersund och Vännäs.

Anledningen till att företaget vill ha övervakning är att förebygga brott och därmed skapa en tryggare miljö för resenärer och personal. Enligt uppgifterna i ansökan förekommer incidenter om hot och våld mot personalen 1-3 gånger per vecka.