Kritik för lång handläggning

Det dröjde åtta månader innan polisen vidtog utredningsåtgärder efter att en kvinna gjort en brottsanmälan. Oacceptabelt anser justitieombudsmannen, JO, som granskat fallet, och nu kritiseras polisen i Västernorrland för den långa handläggningen.

Förundersökningen gällde grov kvinnofridskränkning och den utpekade gärningsmannen hann under tiden flytta utomlands utan att ha blivit förhörd.