Elev i Kramfors överklagade och fick rätt till skolskjuts

En skolelev i femman i Kramfors får nu rätt till skolskjuts efter att kommunen först sagt nej.

Enligt kommunens bedömning så var det rimligt att eleven skulle själv gå till skolan, en sträcka på knappt 3 kilometer längs en smal 80-väg, då avståndet inte uppfyllde kommunens kriterier. Vägen ansågs heller inte tillräckligt trafikfarlig för att göra undantag, enligt kommunen. 

Den berörda familjen överklagade till Förvaltningsrätten och fick också rätt. Enligt förvaltningsrätten ska hänsyn tas till att det färdas mycket tung trafik på vägen och ska betraktas som trafikfarliga förhållanden.