Val 2014

Hotellbygge och skolnedläggningar heta valfrågor i Härnösand

40 min

Det blev en het diskussion om ett hotell ska få byggas på kanaludden i Härnösand och tonen hårdnade också när tidigare försäljningar av fastigheter kom på tal i dagens debatt.

Ska Härnösand satsa på en gratis kulturskola och ska antalet högstadieskolor minskas var andra frågor som debatterades i direktsändningen från torget i Härnösand. Partierna fick också bland annat svara på frågan vilka partier de kan tänkas samarbeta med, och vilka man inte kommer samarbeta med, efter valet i september. 

I politikerpanelen: Fred Nilsson (S), Jonny Lundin (C), Amanda Lind (MP) och Anders Gäfvert (M).