Hög och gammal skog kan minska stress

1:38 min

Skogen har sedan en tid tillbaka använts vid rehabilitering av stressjukdomar. Men ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att det finns olika grader av hur rehabiliteringsvänlig en skog är. Det handlar bland annat om skogens ålder och trädens höjd.

Sveriges lantbruksuniversitet har gjort studier tillsammans med långtidssjukskrivna och kom då fram till att det finns fem nyckelord som beskriver vilken skog människor söker sig till för återhämtning. Rofylldhet, vildhet, rymd, artrikedom och kultur. Yvonne Flodin från Sundsvall går ofta ut i skogen för att återhämta sig, gärna efter en stressig dag på jobbet.

– Jag tycker att det är ett bra sätt att vila upp sig. Närheten till naturen, dofterna och möjligheterna att se ett djur gör att man känner sig avkopplad, säger hon.

För att ta reda på vad de fem nyckelorden betyder i praktiskt skogsbruk har Sveriges lantbruksuniversitet gjort bedömningar av skog bland annat i Västernorrland. Det visade sig då att skog som har hög rehabiliteringspotential är över 70 år gammal och över 16 meter hög, det ska också finnas möjlighet att sitta ned och vila i lugn och ro. Och lugn och ro är precis vad Yvonne Flodin får av skogen.

– Skogen betyder jättemycket för mig och jag måste ha den runt omkring mig, utan den kan jag inte leva, säger hon.