VAL 2014

Tre stora investeringar i Kramfors ger ont om pengar inför framtiden

1:20 min

Kramfors kommun med drygt 18 000 invånare har det senaste året investerat närmare 200 miljoner kronor i tre stora projekt. Nu tror ledande politiker att det är slutinvesterat i någon större utsträckning under den kommande mandatperioden.

I helgen invigs två av kommunens stora investeringar: Skarpåkersskolan och nya Kramfors IP. 

Skarpåkerskolan med närmare 300 barn upp till tredje årskurs har kostat kommunen drygt 100 miljoner, notan för Kramfors IP med konstgräs, nya löparbanor och allaktivitetsytor hamnar på drygt 27 miljoner och gallerian där det inte finns nån slutnota än lär ha kostat kommunen nånstans mellan 50 och 60 miljoner.

Alla investeringsbeslut har fattats med i princip politisk enighet mellan partierna och den här gången har också alla investeringar gått till centrala Kramfors.

För en liten kommun är det här väldigt stora kostnader och det borde innebära att det nu är stopp för de stora investeringarna de kommande fyra åren,

Investeringarna har skett i stort samförstånd mellan partierna.

– Visst kan det vara en och annan som undrar från bland annat mitt eget parti, säger Böhlin vidare. Men vi har sett det som en nödvändighet om vår stad och kommun ska vara attraktiv i framtiden.

Kramfors IP har försetts med konstgräs och uppvärmning, nya löparbanor och allaktivitetsytor har skapats.

– Det här blir ett lyft för sporter som fotboll och friidrott, säger Hans Bylund, fritidschef. Tidigare har vi halkat efter våra grannkommuner men jag är övertygad om att vi är ikapp dessa om några år.