Bälteskontroller väntar

Kommande vecka kommer polisen i Västernorrland att kontrollera bältesanvändningen hos många trafikanter. Bilister som färdas utan bälte får betala 1500 kronor och att inte ha bältat barn under 15 år kostar föraren 2500 kronor. Enligt Trafikverkets senaste mätning sitter cirka 15 procent av passagerarna i baksätet obältade.