Ökad handel i Härnösand

Handeln i Härnösand ökade med fem procent under 2013 jämfört med året innan och trenden har varit tydligt uppåtgående sedan 2010. Det visar siffror från Handelns utredningsinstitut. Allra bäst går handeln med sällanköpsvaror, plus 18 procent på tre år.

Antalet anställda inom handeln i Härnösand har också ökat med 54 personer sedan 2010.

I hela länet ökade antalet anställda under samma tid med 103.