Patient tömdes på blod och avled

En patient som behandlats med en dialys i hemmet avled efter att ha tömt sig själv på tre liter blod. Nu konstaterar Sundvalls sjukhus att kvinnan hade fått för lite utbildning om apparaten innan behandlingen sattes in.

Patienten kopplade slangarna till dialysapparaten fel - och avled till följd av blodförlust.

Det var patientens grannar som larmade ambulans när de hörde ljud från dialysapparaten. Felbedömning av patientens förmåga att behanda sig själv och en bristfällig apparat är orsaken till händelsen, det framgår av en nu avslutad Lex Maria-utredning.

Rapporten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar också att patienten ska ha haft för få läkarkontakter det sista året. Detta då hon insisterat på att kommunicera via telefon och sms.

Enligt IVO finns det ingen minimumtid för hur lång en inskolningstid för en dialysapparat ska vara men flera åtgärder har skapats sedan dödsfallet, bland annat kommer leverentören av apparaten göra om alla dialysmaskiner så att de avbryter återgivandet av blod vid 0,5 liter.