Ingen skattesänkning trots bra ekonomi för Örnsköldsvik

1:19 min

Trots en  bra ekonomi är det inte aktuellt med en skattesänkning i Örnsköldsviks kommun. Det framkom idag när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade sin budget för 2015.

Örnsköldsvik går bra för tillfället. 2012 blev överskottet 21 miljoner, ifjol redovisades ett plus på 75 miljoner och i år förväntas vinsten bli 69 miljoner kronor.

– Visst, det ser bra ut men jag tycker ändå att det är bättre att vi fortsätter att amortera av på de lån kommunen har, säger Glenn Nordlund, socialdemokratiskt kommunalråd.

Budgeten för 2015 som presenterades idag bär en hel del tankar från vänsterpartiet som numer styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Detta medgav också Glenn Nordlund vid dagens presskonferans.

-Det blir extra tydligt med utredningen om sex timmars arbetsdag, om gratis kollektivtrafik för unga, om en satsning på elbilar och solenergi bl.a., säger Nordlund.

Partierna avsätter närmare 60 miljoner för ökade lönekostnader. I övrigt läggs 191 miljoner på Kommunstyrelsen, där sex miljoner läggs på satsningar på bland annat inomhus- och utemiljöer inom skolan.

Bildningsnämnden tillförs 25 miljoner varav 15 utgörs av nya medel genom regeringens försorg. Personalförstärkning, ökad tillgång till läromedel, inhyrning av paviljonger till förskolan och utveckling av svenska för invandrare. Den totala ramen i förvaltningen är 1,132 miljarder kronor.

Omsorgsnämnden får ytterligare 24 miljoner varav 12 kommer från regeringen. Pengarna läggs på personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga, höjning av habiliteringsersättningen från 36 kronor till 50 kronor. Ramen är en dryg miljard kronor.

Humanistiska nämnden får fyra miljoner extra som ska användas till satsningar på socialtjänsten och satsningar på unga arbetslösa. Den totala ramen för nämnden är 227 miljoner kronor.

Fem miljoner tillförs  till kultur och fritidsnämnden för att användas till en översyn och höjning av föreningsbidragen, utveckling av Sliperiet och satsningar på fritidsgårdar. Den totala ramen för nämnden är 128 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden med en total ram på 335 miljoner tillförs 3,4 miljoner extra. Bygglovs- och detaljplanehanteringen ska stärkas med fler anställda. I satsningarna ingår dessutom gratis bussåkande för ungdomar upp till 25 år.

Den borgeliga alliansen känner igen en hel del av satsningarna.

– Jag blir mest besviken över det faktum att man skrotar möjligheterna till valfrihet inom hemtjänsten, säger Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd i Örnsköldsvik.