Skarp kritik mot landstingets dåliga ekonomi

1:34 min

Landstingets revisorer riktar stark kritik mot både landstingsstyrelsen och de båda stora nämnderna som är ansvariga för specialist- och primärvården. Prognosen för i år pekar mot ett underskott på 209 miljoner kronor, vilket är 217 miljoner sämre än budgeten.

Revisorerna anser att ingen av nämnderna har varit tillräckligt aktiva när det gäller att ha koll på kostnaderna. Landstingsstyrelsen i sin tur får kritik för att inte ha haft kontroll och uppsikt över de skenande kostnaderna. 

Om underskottet i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd ska lösas genom att säga upp personal så måste 560 anställda på sjukhusen sägas upp. 

Men några uppsägningar är det inte någon som föreslår. Sjukhusen i Västernorrland drivs redan med mindre personal än riksgenomsnittet. Men den ekonomiska situationen är alarmerande. Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för alla sjukhus i Västernorrland, ser ut att gå mot 280 miljoner i underskott. Hela landstinget med 209 miljoner kronor minus. I värsta fall kan det bli ännu värre, befarade socialdemokraten Lars-Olof Olsson i talarstolen idag.

– Med den kostnadsökningstakt som varit de senaste månaderna kan man fundera. Hundra miljoner de senaste månaderna. Håller prognosen eller blir det ännu mer, sa Lars-Olof Olsson (S).

Landstingsfullmäktige inleddes i morse med att Hans Stenberg, socialdemokrat från Sundsvall, valdes till ordförande.