Granlo BK skjuter fram sin rekonstruktion

Tiden för Garnlo BK:s rekonstruktion gick ut idag, men nu har klubben begärt en förlängning av rekonstruktionen på tre månader. 

Ansökan om en förlängning lämnades in till tingsrätten i morse. Klubben har stora ekonomiska problem, och har haft ett konkurshot över sig. Men för att gå igenom en rekonstruktion måste klubben nå en överenskommelse med fordringsägarna om att skriva ner klubbens skulder med 75 procent. Detta kommer att ske inom ett par veckor, enligt klubbens ordförande Lennart Karlqvist.

Klubben lämnar idag in handlingar till tingsrätten för att få förlänga tiden för rekonstruktion.