Kramfors satsar på förskola för asylsökande barn och föräldrar

5:52 min

Man ska inte skilja åt barn och föräldrar i asylsökande familjer. Anknytningen är det viktigaste av allt och grundtanken bakom Öppna asylförskolan i Kramfors

Det kommer många asylsökande familjer till Sverige och många av dem, både barn och föräldrar, bär på traumatiska minnen och händelser. 

Att i det läget, som man gör i många kommuner, skilja barnen från föräldrarna och påbörja en inskolning på vanlig förskola kan vara mycket smärtsamt för båda parterna, säger Åsa Jernström som är pedagogiskt verksamhetsansvarig för Öppna asylförskolan i Kramfors kommun.  

– Vi vill att föräldrarna och barnen ska vara tillsammans och vi vill främja anknytningen mellan förälder och barn, den är så viktig för resten av deras liv.

Till Öppna asylförskolan kommer alltså barn tillsammans med en eller två föräldrar. Man leker tillsammans, har sångstunder, pratar och äter medhavd mat. Språket är svenska men kommunikationen sköts mycket genom tecken och kroppsspråk. Rörelsesångerna är mycket populära, säger Åsa Jernström.

Föräldrarna får en möjlighet att prata med andra föräldrar och det är härligt att se hur de kan prata med varann fast de inte kan varandras språk, säger Karin Norden. Och barnen får leka, det är inte alla barn som kan leka när de kommer och några har aldrig sett leksaker, berättar Karin.

-- Det kan vara annorlunda att vara förälder i Sverige jämfört med i Eritrea tillexempel och här kan vi hjälpa till och stötta i föräldrarollen och berätta hur föräldraskapet är här.  Vi har till exempel en kurs i spädbarnsmassage för att ytterligare försöka fördjupa kontakten mellan mamma/pappa och barn. 

Föräldrarna får också stöd och hjälp med inslussningen till det svenska samhället, många har frågor kring asylprocessen men också hur man får kontakt med sjukvården och annat praktiskt. 

Här lär sig föräldrar och barn svenska språket tillsammans. I vissa fall där barnen skrivs in i den vanliga förskolan så lär sig barnet svenska mycket fortare än föräldern som inte får börja på SFI, svenska för invandrare, innan de fått en kommunplacering. Det är bra om de kan hålla jämna steg.
– Språket och anknytningen mellan förälder och barn är viktig för hela deras liv.

Personalen på Öppna asylförskolan går på hembesök när det kommer en asylsökande familj med barn mellan 0 och 6 år till Kramfors. Det är ofta det första besöket familjen får. Man berättar om verksamheten och försöker få familjen att komma. Och kommer de några gånger och sedan stannar hemma så hälsar vi på dem igen, säger Karin Norden. Ofta behövs det bara lite bekräftelse för att de ska komma tillbaka.

– Människorna här har blivit min familj säger Haymanot som kom till Sverige från Eritrea för ett halvår sedan och födde en pojke dagen före julafton. För henne har Öppna asylförskolan blivit mycket viktig. Hon pratar och lyssnar och sjunger barnsånger och leker, säger hon.

Det finns ytterligare två Öppna asylförskolor i Kramfors kommun, de finns i Bollstabruk och Nordingrå. Den i Mjällom har stängt eftersom det inte fanns så många barn där.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se