Kommunerna i Västernorrland arbetar mot våldsbejakande extremism

1:53 min

Alla kommuner i Västernorrland har nu en person som ska jobba mot olika typer av extremism. Det är Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som har uppmanat kommunerna att utse en kontaktperson som ska jobba med frågan.

På vilket sätt tycker du att kommuner bör arbeta mot extremism? Kommentera!

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är en myndighet som har som mål att motverka olika typer av extremism. Det handlar främst om högerextremism, vänsterextremism och den islamistiska extremismen. 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har uppmanat kommunerna att utse en kontaktperson i frågor som berör extremism. Helen Otterström, som vanligtvis är Trygghetssamordnare i Sundsvalls kommun, är utsedd att vara kontaktperson för den här typen av frågor i kommunen.

– Det här arbetet går ut på att vi tidigt ska försöka hitta unga som är riskzonen att halka in på extremismbanan, säger hon.

Hur stort problemet med extremism är i Sundsvall och Västernorrland är oklart, men Helen Otterström hoppas att den bilden ska bli tydligare efter den 25 mars då man ska ha ett möte med bland annat polis, socialtjänst och skola för att diskutera detta.

För att man ska lyckas fånga upp unga som är riskzonen att bli engagerade i extrema rörelser så krävs att exempelvis skolor lär sig att identifiera olika kännetecken, enligt Helen Otterström.

– Det kan vara symboler på kläder, klotter eller olika klistermärken. Att lära sig att se de här symbolerna kan vara en nyckel till tidig upptäckt, säger hon.