CSN vill ha anslag istället för avgifter

2:42 min

CSN vill inte finansiera verksamheten med hjälp av påminnelseavgifter. Det säger ekonomichefen Jan Söderholm, som anser att myndigheten borde vara anslagsfinansierad istället.

Vid årsskiftet höjdes påminnelseavgiften från CSN. Istället för 200 kronor så ligger påminnelseavgiften nu på 450 kronor. Påminnelseavgiften finansierar 41 procent av hela CSN:s verksamhet. CSN är på så sätt helt beroende av påminnelseavgiften, bara i år räknar man med att få in 327 miljoner på påminnelseavgifter.

– Påminnelseavgiften är en del av vår finansiering, och det här är ett beslut av regeringen. Vi tycker inte att CSN överhuvudtaget ska finaniseras med avgifter. Vi skulle hellre vilja vara anslagsfinansierade, säger Jan Söderholm, ekonomichef på CSN.

Om folk väljer att betala i tid så påverkar det CSN negativt. Hur ser du på det?

– Det är ett problem med den här modellen. Men CSN jobbar inte på det sättet. Vi försöker alltid att hjälpa kunderna att betala i tid. Vi jobbar inte för att få in pengar till myndigheten, utan för att få in pengar till statskassan som helhet. Betalar kunderna i tid så kommer en större andel av lånen tillbaka till statskassan och det är viktigt för att systemet ska hålla ihop.

Hur har ni försökt att påverka politikerna om att ni vill se en förändring?

– Den här frågan för vi fram så ofta vi kan till regeringen. Vi brukar påpeka att vi inte tycker att den här modellen fungerar speciellt bra, säger han.

Ansvarig för den här frågan är socialdemokraten och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Hon tycker inte heller att CSN ska finansieras med hjälp av avgifter, och det här är något som regeringen håller på att titta på just nu, enligt Aida Hadzialic.

– Jag vill att CSN ska bli en anslagsfinansierad verksamhet och det håller på att beredas inom utbildningsdepartementet, säger hon.