Biskop Eva Nordung Byström chattade om allt från HBTQ till vindkraft

12 min

Vill hon ha fler regnbågsmattor till kyrkorna? Ska det bli mer vindkraft i kyrkans skogar? Eva Nordung Byström är ny biskop i Västernorrland och Jämtland – i Härnösands stift.

Eva Nordung Byström har varit biskop i 150 dagar. Hon är född 1957 och har sina rötter i Ångermanland. Hon tillbringade större delen av sin uppväxt i Örnsköldsvik och Domsjö. Som ung deltog hon i körer i sin hemförsamling och kom in i församlingsarbetet som ledare för en ungdomsgrupp.

Biskopen i Härnösands stift har rötterna i den kyrkotrogna grenen av EFS och har också mångårig erfarenhet av ekumeniskt arbete. Den 14 december 2014 vigdes Eva Nordung Byström till biskop för Härnösands stift som den 26:e biskopen sedan stiftet bildades 1647.

I chatten berättar hon om att hon önskar att stiftet ska HBTQ-certifieras, att församlingar ska köpa in regnbågsmattor (liknande den som finns i domkyrkan), att det ingår i en barnmorskas jobb att även utföra aborter och att flera kyrkofastigheter, även kyrkor måste säljas.

Biskopen anser också att vindkraftstrategin kan behöva en översyn, att nattvardsvinet borde vara alkoholfritt och att hon själv nosat på andra religioner.